Du er her: Forsiden / Follominne

Follominne 


Follominne – årboken for Follo historielag – som ble utgitt første gang i 1951 utgis nå på både papir og på nett.
Papirutgaven utgis fortsatt hvert år i løpet av november måned og kan finnes på bibliotekene i Follo. Enkelte av de tidligere årbøkene deles nå ut gratis på Follo Museum på Seiersten i Drøbak.
De digitale versjonene finnes på denne hjemmesiden samt på www.bokhylla.no (Nasjonalbiblioteket).

På nettsiden legger vi ikke ut Follominne for nåværende år og forrige år.

I perioden 1951-2016 er det utgitt 54 årbøker med til sammen 7016 sider med lokalhistorie fra Follo, fordelt på 750 artikler. Skrevet av mer enn 320 forskjellige forfattere.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Follominne (litt historikk)

Follominne eller Årbok for Follo Historie- og Museumslag, som årboken het de første årene, ble utgitt første gang i 1951, tre år etter at Follo Historie- og Museumslag ble stiftet, og historien kan kort beskrives som følger:

 • De første årbøkene var beskjedne i omfang, de talte ca. 60 sider og i 1971 var årboken nede i 31 sider. Den mest omfangsrike årboken var utgaven i 1990 som talte hele 309 sider. I de senere årganger har sidetallet holdt seg stabilt på mer enn 150 sider.
   
 • De syv første nummer kom i løpet av 19 år (1951 – 1969). Laget maktet ikke å gi ut årboken regelmessig, økonomien tillot ikke det. I begynnelsen var det nødvendig med annonser. Først fra 1969 (Årbok nr. 7) ble publikasjonen årviss.
   
 • Stoffutvalget er allsidig i Follominne: Summarisk kan en ramse opp Organisasjonsliv, Aviser, Menighetsliv og kirkehistorie, Sosiale forhold, Økonomiske forhold, Offentlig forvaltning, Skolevesen, Samferdsel, Folkeminne, Ord og navn, Håndverk og industri, Reisebeskrivelser, osv.
   
 • Det rent historiske stoffet fra Follo og de enkelte områder har en meget bred plass.
   
 • Hvem har skrevet i Follominne gjennom disse årene? Mer enn 320 forskjellige forfattere er registrert. De fleste har bidratt med kun en artikkel. Men vi finner også noen meget flittige skribenter, se under.
   
 • Det er vanskelig å si noe om Follominne uten å nevne to navn, Erik Aas jr. og Hans Christen Mamen. Begge har bidratt vesentlig til tidsskriftet, både redaksjonelt og som artikkelforfattere. Vi er dem stor takk skyldig.
   
 • Våren 2016 ble det etablert et prosjekt for å digitalisere Follominne, å gjøre disse tilgjengelige på nettet. Arbeidet er gjort i nær samarbeid med Nasjonalbiblioteket som har skannet årbøkene. I følge ”Åndsverksloven” er vi pliktig til å innhente tillatelse fra forfatterne i den grad disse kan spores. Mer enn 210 forfattere er sporet, og samtlige har gitt sine tillatelser. Arbeidet er utført av en prosjektgruppe, bestående av en representant fra hver av de seks lokallagene, samt av redaktør av Follominne. For ytterligere informasjon om prosjektet, se også artikkel i Follominne 2017. 


         

          Et utvalg av årbøkene, FOLLOMINNE og Årbok for Follo historie- og museumslag

 

Oppdatert 9.09.2017 

Publisert 04.08.2008
 

Du er her: Forsiden / Follominne

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden