Du er her: Forsiden / Follominne / Hvordan søke

Hvordan søke

Hvordan søke i Follominne? 

Follominne på nett kan også leses fra hele verden. Bøkene på www.bokhylla.no kan som kjent oftest kun leses fra norske IP-adresser. Tanken var at de mange i vår aldersgruppe som har bolig i utlandet selvfølgelig skal lese og søke i gamle Follominne.

a) Hvordan søke her på vår hjemmeside?


Strategien er først å søke gjennom samtlige Follominne, for deretter å søke detaljert gjennom hver enkelt årbok. 

For et raskt søk gjennom samtlige Follominne benyttes vårt register i Excel eller i annet regneark.
For å søke etter en artikkel benyttes kikkert-symbol (alternativt forstørrelsesglass) øverst til høyre,
og det søkes etter:

  • Navn på forfatter(ere)
  • Tittel på artikkel (eller enkeltord i tittel)
  • Emneord: Hyppig forekommende ord i artikkelen, kommunen hvorfra historien er hentet,
    mulige stedsnavn og egennavn i artikkelen, eller lignende.

To eksempler på søk:
Christian Magnus Falsen er mye omtalt i Follominne, da han satte betydelige spor etter seg i Follo. Foruten å være ”grunnlovens far” var han også sorenskriver for Follo, storbonde på Vollebekk gård og leder av Follo distriktsselskap av Selskap for Norges Vel. Alle disse rollene er grundig beskrevet i Follominne. Ved å søke etter Falsen gis oversikt over samtlige artikler der Falsen er omtalt, uavhengig av om han er omtalt i tittel eller kun inne i artikkelen.

Dersom det ønskes kun å søke etter artikler med innhold fra ”Vestby kommune”, søk da etter Vestby.

De aktuelle årbøkene er nå funnet.

Neste steg blir å lete i hver enkelt av disse årbøkene.
Gå da til fane ”Årbøkene” under Follominne i menyen på denne hjemmesiden og klikk på aktuell årbok. Når denne åpnes, trykk da på ”CTRL+f”, og et symbol for søk vises øverst til høyre.

b) Hvordan søke på www.bokhylla.no


På www.bokhylla.no ligger Follominne i kategori "Tidsskrift", og slik finner man frem:

Gå til www.bokhylla.no og skriv follominne øverst i søkefeltet.
Du kommer nå frem til 118 ulike bøker per dags dato, se Bøker (118) i Kategori-menyen helt til venstre. (Dette er bøker som omtaler Follominne, f.eks.viser til artikler i Follominne).

Trykk så Tidsskrift nederst i Kategori-menyen til venstre, og samtlige Follominne vises. Det kan nå søkes i disse enkeltvis ved å trykke ”CTRL+f” som beskrevet over.

Det kan også søkes i samtlige Follominne. Eksempel: Dersom du ønsker å lese om Christian Magnus Falsen, skriv Follominne Falsen øverst i søkefeltet. Da vises 15 ulike eksemplarer av Follominne. Men en må selv søke i hver enkelt årbok for å finne artikkelen.  

De fem første årbøkene het ikke Follominne, men Årbok for Follo Historie- og Museumslag. For å søke i disse årbøkene anbefales at det for enkelthets skyld skrives Årbok Follo øverst i søkefeltet. Trykk deretter på Tidsskrift nederst i Kategori-menyen til venstre.

Oppdatert 24.04.2017

Publisert 20.04.2017
 

Du er her: Forsiden / Follominne / Hvordan søke

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden