Du er her: Forsiden / Folloregionen

Folloregionen

Follo historielag - regionlaget: Folder 2018

Antall kommuner i Follo har gått opp og ned gjennom åra. I 1837 fantes det åtte kommuner i regionen, som toppet seg til elleve i 1930.

Her er utviklingen av antall kommuner i regionen:
1837: Åtte kommuner: Drøbak, Son/Hølen, Frogn, Ås, Kråkstad, Vestby, Nesodden, Enebakk.
          I disse  kommunene hadde fire formell bystatus; Son, Hølen, Hvitsten og Drøbak
1847: Hølen og Son ble delt i to kommuner
1915: Oppegård ble skilt ut fra Nesodden
1930: Ski ble skilt ut fra Kråkstad
1943: Hølen og Vestby ble slått sammen
1962: Enebakkneset ble overført fra Enebakk til Fet
1962: Drøbak og Frogn ble slått sammen
1964: Son og Vestby ble slått sammen
1964: Kråkstad og Ski ble slått sammen

I den siste tiden har spørsmålet om kommune-sammenslåing kommet på dagsordenen igjen pga. den dårlige kommuneøkonomien. Det er flere forslag som ligger framme, blant annet å samle alle Follo-kommunene til ett rike. Det ser imidlertid ut som de fleste mener at det beste er å beholde dagens kommunestruktur også i fremtiden.

(Kopiert fra www.no.wikipedia.org)

FOLLOPORTALEN - Samarbeid på kommunalt plan

VISIT FOLLO - Turistguide for Follo

REISEGUIDEN - Follo med rekreasjons- og kulturtilbud til egne innbyggere og til turistene

FOLLO-WIKIPEDIA - Fakta om Follo

LOKALHISTORIEWIKI - om Follo i Akershus

KULTURMINNER på Akershus fylkeskommunes web

  KULTURMINNEATLAS FOR FOLLO  av Trond Taugbøl
  med ferdsel og vegfar utgitt i 1995 av
  Follo muesum, Akershus fylkeskommune og Follorådet.

  Fra kapitteloversikten: Naturgrunnlaget, kartene, lovverket, veihistorien,
  vinterveier, sjøfartshistorie, fyr, sjømerker og signaler, veibyggere,
  rideveier, kjerreveier og bilveier, bruer, skysstasjoner, milesteiner,
  jernbanehistorie, arkitektene, tettstedsutvikling og samfersel.

  Skannet av Nasjonalbiblioteket – Les her   Sjøfart side 35 her.
  Stedsnavn og samferdsel side 28 på denne nettsiden på nb.no
 

Oppdatert 13.09.2018

Publisert 04.08.2008
 

Du er her: Forsiden / Folloregionen

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden