Du er her: Forsiden / Historielagene / Oppegård historielag

Oppegård historielag  stiftet 1986

Medlemstall: 340 per 1. jan 2015

Hjemmeside: www.oppegard-historielag.org     Har offentlig gruppe på Facebook

Kontakt: Steinar Karlsrud, leder, post@oppegard-historielag.org 

Aktiviteter: Terminliste 2017 ligger på lagets hjemmeside og under lagenes felles oversikt 
                  kalt Aktiviteter i menyen til venstre på skjermen.
                  Gjersjøsaga har egen terminliste på lagets hjemmeside og her.      

Prosjekter:

 • Årlig utgis 2 utgaver av medlemsblad.
 • Ft. pågår arbeid med påvisning og bekreftelse av Oldtidsveien over Svartskog, og skilting av identifiserte deler av traseen.
 • Sommervedlikehold av oldtidsveiene og skiltingen pågår.
 • Historielaget er aktivt engasjert i FNF (Forening for Natur og Friluftsliv), og derigjennom med i Gjersjøelvprosjektet, med aktiv innsats i restaurering av aktuelle bygningsarealer i Gjersjøelva, med tanke på et Gjersjøelvmuseum. Historielaget deltar i den årlige Friluftslivets Dag og Eventyrstien.
 • Det pågår aktivitet for å få til videre aktiv behandling av funnet av stokkebåt i Gjersjøen.

Publikasjoner:

 • Årlig - siden 1991 (unntatt 2001 og 2006) har Historielaget utgitt kalender for kommende år med historiske motiv. Resterende opplag selges ved gitte anledninger.
 • Vi selger også Follo Historielags Follominne
 • og restopplag av egne tidligere utgitte hefter (heftene"Dr. Müllers dagbok" og "Hellerastens Historie" må evt. kopieres opp).
 • Nytt hefte om Uranienborg og Roald Amundsen
                 Heftet kan kjøpes på biblioteket  og koster 50 kr.

Lagets styre 2017:

Verv Navn Adr. / e-post Tlf. Mob.
Leder Steinar Karlsrud e-post   958 79 936
Nestleder Severin Breivik e-post   928 88 487
Sekretær Nils B. Olsen e-post   415 60 885
Økonomi Gustav Fredrik
Huseby

e-post
  913 46 413
Styremedlem Einar Skillebekk e-post   920 50 595
Styremedlem Marianne Bonde Hansen     909 76 078
Styremedlem Finn Einar Edvardsen e-post    911 46 789
Webredaktør Siri M. Iversen R. Amundsensv.161,
1420 Svartskog
e-post
66 80 01 37 934 31 105
Redaktør
medlemsblad
Odd Støle
Indreide
Gydas vei 113
1413 Tårnåsen
e-post
  907 23 710
Valgkomité Bjørn Egil Jensen epost   920 11 908
  " Bjørn Engebretsen      
  "  Sverre Christiansen      
Revisor Elisabeth Storløkken      

 

Publisert 04.08.2008
 

Du er her: Forsiden / Historielagene / Oppegård historielag

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden