Du er her: Forsiden / Historielagene / Ski historielag

Ski historielag  stiftet 1974

Medlemstall:  428 per 1. jan 2015

Hjemmeside: http://www.des-norge.no/ski-historielag/           har lukket gruppe på Facebook.         

Ski Slektshistorielag: http://www.skislekt.no/     også på Facebook

  Laget har eget møterom i Ustvedthuset. Ustvedthuset ble bygget i 1740
  og er senere flyttet til Waldemarhøy kultursenter i Ski sentrum.
  I godkjent arkivrom i kjelleren tar laget imot lokalt og privat arkivmateriale.
  Ustvedthuset er møteplass hver tirsdag formiddag fra kl. 11 til kl 14.
  Vi håper at flest mulig kan ta en tur innom.
  Har du synspunkter på aktiviteter o.l. er tirsdagen et fint sted å drøfte ideer.

Kontakt: leder Knut Falla, tlf. 64 87 33 97, mobil 928 40 244, e-mail

Aktiviteter: 2017 ligger under lagenes felles oversikt under linken i menyen til venstre.

Prosjekter:
Rydding av "Vardehaug"  gravfelt (10 graver fra jernalder)
i samarbeid med Akershus Fylkeskommune, Ski kommune og Ski barneskole.

Publikasjoner:
- Terje Schou "Ski og Kråkstad" bd. I Forhistorisk tid, bd. II Middelalder 
- "Naturen i Ski", bd. I Planter og dyr
- Årskalendere (med gamle bilder og stoff fra gamle dager) fra 1984 til i år.
- Haldorf Andersen  "Posten skal frem" Postvesenets historie i Ski

Bygdebok på nett: Kråkstad

Kontingent: Innbakt i medlemskontingenten er  "Kalenderen" og ”Follominne”

Lagets styre 2017:

Verv Navn Adr. / e-mail Tlf. Mob.
Leder Knut Falla Myrvangvg. 3
1406 Ski
e-mail
64 87 33 97 928 40 244
Nestleder
facebook
Trond Simarud Stenfeldtskogen 11
1405 Langhus
e-mail
64 86 92 60 905 79 007
Sekretær Marianne J.
Myrbraaten
Opsandveien 61A
1408 Kråkstad
e-mail
  901 70 883
Kasserer Yngvar Carlsen Haglundveien 23B
1400 Ski
e-mail
64 87 07 44 900 55 410
Styremedlem Martin Østby Lyngåsen 28
1405 Langhus
e-mail
64 86 68 29 918 43 185
Styremedlem Odd Endsjø Stunnerveien 62A
1400 Ski
e-mail
64 86 57 19  915 65 922 
Medlemsreg. Eivind Berg Sørjordet 8
1400 Ski
e-mail
64 87 16 73 957 27 753
Vara Christian Sundby Kirkevegen 46A
1400 Ski
e-mail
  952 58 852
Vara Anne-Marie
Endsjø
Stunnervegen 62A
1400 Ski
e-mail
64 86 57 19 926 31 367
Vara Olav Grønvold     957 39 801

 

Publisert 04.08.2008
 

Du er her: Forsiden / Historielagene / Ski historielag

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden