Du er her: Forsiden / Historielagene / Vestby historielag

  Vestby Historielag  stiftet 1980

         

Medlemstall: 163 per 1. jan 2015   

Hjemmeside: www.vestbyhistorielag.org    også på Facebook nå.

Kontakt: Jørn Svendsen, leder, post@vestbyhistorielag.org

Vedtekter: Skannet - pdf og som Word-dokument

Aktiviteter: Se program i underliggende side og i lagenes felles oversikt. Se i menyen til venstre

Munch-jubileet: 34 år i Hvitsten - Edvard Munch eide Nedre Ramme gård fra 1910 - 1944.
Vestby kommune og historielaget har lagt ut filmsnutter på Youtube med Ukens  Munch hvor malerens liv og malerienes motiver blir omtalt.   Filmsnuttene på Youtube

Bokutgivelser har egen side under Vestby Historielag som en finner  i menyen til venstre.

Lagets styre i 2017:

Verv Navn Adr. / e-mail Tlf. Mob.
Leder Jørn Svendsen Kjøvangveien 66
1555 Son
e-mail
  901 35 517
Nestleder Petter Hermansen
Topperveien 140
1540 Vestby
e-mail
  950 42 839
Kasserer Steinar Hansen
Postboks 117 
1541
Vestby
e-mail
  913 82 221
Sekretær Marit Solli Klokkerud Gård
1550 Hølen
e-mail
  400 20 930
Styremedlem Henning Karlstad Randemsletta 35,
1540 Vestby
e-mail
  915 60 250
Styremedlem Tore Rahn Anna Cathrinesv. 11
1540 Vestby
e-mail
  957 82 764
Varamedlem Helge B. Hovland Randembrekka 2
1540 Vestby
epost
64 95 03 46 905 64 851
Varamedlem Birger Hekkelstrand Gamle Brevikvei 5
1555 Son
 
63 01 12 81 412 37 667 
 Honorært
styremedlem
Bjørn Linnestad  Drøbakveien 333
1540 Vestby 
64 95 00 57   

Prosjektgrupper:
Vestby historielag tar sikte på medlemsaktivitet gjennom følgende arbeidsgrupper:

GRUPPENES  NAVN MEDLEMMER
 Arenaer for uorganisert leik og idrett  Henning Karlstad (leder), Kjell Karlstad
 Digitalisering av gamle foto  Tond Berthelsen
 Gamle veier  Leif Ringstad
 Gravminneregistrering  Trond Berthelsen, Øystein Franck-Nielsen
 Lokalhistorisk arkiv   Paul Sporsheim (leder), Dagrun Mongstad,
 Henning Karlstad
 Registrering av husmannsplasser  Birger Hekkelstrand (leder), Harald Kjølberg,
 Sverre Presterud, Helle Randem, Hans Jacob Tannum
 Sentrumsringen  Henning Karlstad
 Skolehistorie i Vestby  Halvard Berre (leder), Helge Bakke, Mona Lødøen
 Vestbymålet  Henning Karlstad (leder), Harald Kjølberg, Dagny Presterud
 Eugen Rødshagen, Mette Øines

Verneverdige trehus:    Byggeskikkveileder i pdf

Jubileumsheftet                             forordet

Se underliggende sider med Publikasjonene og med årets program

 

Oppdatert 30.05.17

Publisert 04.08.2008
 

Du er her: Forsiden / Historielagene / Vestby historielag

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden